BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ 

ไฮไลท์

บินตรงสู่มอสโคว โดยสายการบินแอโรฟอท+บินภายในไปกลับ มอสโคว-เมอมังค์

ปฏิบัติการตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฎการณ์ออโรร่า (North Lihgt)

ชมหมู่บ้านเทอริเบอก้า Teriberka สัมผัสบรรยากาศทะเลขั้วโลกเหนือ

สนุกสนานกับสุนัขลากเลื่อนและกวางเรนเดียร์

ชมหมู่บ้านชาวซามิ  Sami Village

เที่ยวเมืองเมอมังค์ ชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน

ชมอนุสรณ์สถานอัลโยชา+อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ

พิเศษ!!รับประทานเบอร์เกอร์ ที่ร้าน Mcdonald's เหนือที่สุดในโลก

ชมวิวเมืองมอสโคว ณ ยอดเขาสแปโรฮิลส์

ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว + ช้อปปิ้งถนนอารบัต

ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Show

ชมพระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

ชมจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์อัสสัมชัญ ช้อปปิ้งห้ามกุม

ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่  ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย

หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ ชมมหาวิหารโดมทองเซนต์ซาเวียร์

พิเศษ!!รับประทานอาหารบนตึก ชมวิวพาโนรามา ณ  ณ Ostankino Tower

พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ Khamchatka เสริฟ์พร้อมซีฟู้ด ไข่หอยเม่น หอยเชลส์ หอยนางรม

BT-DME05_SU

เดินทาง
ธ.ค. - ก.พ.
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
สายการบิน
Aeroflot
(SU)
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 24-30 ธ.ค. 62 BT-DME05_SU 73,900 5 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-01 ม.ค. 63 BT-DME05_SU 74,900 11 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-02 ม.ค. 63 BT-DME05_SU 74,900 13 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-07 ม.ค. 63 BT-DME05_SU 72,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-28 ม.ค. 63 BT-DME05_SU 69,900 29 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-11 ก.พ. 63 BT-DME05_SU 69,900 4 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-19 ก.พ. 63 BT-DME05_SU 69,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์