BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์ไบคาล 

ไฮไลท์

ชมทะเลสาบน้ำแข็งลึกที่สุดในโลก

นั่งรถจิ๊บ UAZ ตะลุยเกาะโอลค์ฮอน

ชมความงามถ้ำน้ำแข็งหินงอกหินย้อย

นั่งรถลากเลื่อนไซบีเรียน

นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิวเนินเขาเชีร์สกี้

มหาวิหารคาซาน

พิพิธภัณฑ์ไบคาล

BT-BIK01_S7

เดินทาง
ก.พ. - มี.ค.
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
สายการบิน
S7
(S7)
ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 06-11 มี.ค. 63 BT-BIK01_S7 48,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-12 มี.ค. 63 BT-BIK01_S7 48,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-16 มี.ค. 63 BT-BIK01_S7 45,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์