BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี 

BT-BAL51_FD

เดินทาง
ส.ค. - ธ.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท

ไฮไลท์

  • ชมวัดอูลูวาตู ชมวิหารทานาต์ลอต
  • ชมสวนวิษณุ สวนวัฒนธรรมบาหลี
  • เช็คอินจุดไฮไลท์ บาหลีสวิง
  • รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
  • วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี 
  • ชอปปิ้งของพื้นเมือง หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก 
  • ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์
  • วัดปุราทามันอายุน วัดบราตัน วัดปุราเบซากิห์
  • พักดี 4 ดาว

 

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 27-30 ส.ค. 65 BT-BAL51_FD 18,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-04 ก.ย. 65 BT-BAL51_FD 22,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-11 ก.ย. 65 BT-BAL51_FD 22,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-18 ก.ย. 65 BT-BAL51_FD 22,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-25 ก.ย. 65 BT-BAL51_FD 20,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-09 ต.ค. 65 BT-BAL51_FD 22,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-30 ต.ค. 65 BT-BAL51_FD 21,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-06 พ.ย. 65 BT-BAL51_FD 21,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-13 พ.ย. 65 BT-BAL51_FD 21,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-20 พ.ย. 65 BT-BAL51_FD 21,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 พ.ย. 65 BT-BAL51_FD 22,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-12 ธ.ค. 65 BT-BAL51_FD 24,999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-18 ธ.ค. 65 BT-BAL51_FD 22,999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์