BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 

ไฮไลท์

วัดบราตัน ชมนาขั้นบันได ชมวิหารทานาต์ลอต

วัดปุราเบซากิห์ วัดเลมปูยางค์ บาหลีสวิงค์

ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต

มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ

รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์

วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี เยี่ยมชมไร่กาแฟขี้ชะมด 

ช้อปปิ้ง MALIOBORO ณ เมืองย็อกยาการ์ตา ร้านกฤษณา

พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น

แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี ถุงผ้า+ร่ม

BT-BAL03_SL

เดินทาง
พ.ย. - มี.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
20,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 20-24 ต.ค. 62 BT-BAL03_SL 20,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-10 พ.ย. 62 BT-BAL03_SL 21,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-17 พ.ย. 62 BT-BAL03_SL 21,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-24 พ.ย. 62 BT-BAL03_SL 22,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-28 พ.ย. 62 BT-BAL03_SL 22,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-09 ธ.ค. 62 BT-BAL03_SL 24,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-12 ธ.ค. 62 BT-BAL03_SL 24,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-29 ม.ค. 63 BT-BAL03_SL 24,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-25 ก.พ. 63 BT-BAL03_SL 23,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-10 มี.ค. 63 BT-BAL03_SL 23,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์