BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 

ไฮไลท์

วัดอูลูวาตู วัดบราตัน ชมวิหารทานาต์ลอต

ชมสวนวิษณุ สวนวัฒนธรรมบาหลี

ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต

พระราชวังสุลต่าน และชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ำ

มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ

ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ การแสดงระบำพื้นบ้าน

รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์

วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมชมไร่กาแฟขี้ชะมด

พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น

แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+พัด+ถุงผ้า+ร่ม

BT-BAL03_FD

เดินทาง
พ.ย. - เม.ย.
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
22,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 28-01 เม.ย 62 BT-BAL03_FD 22,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-08 เม.ย 62 BT-BAL03_FD 24,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-15 เม.ย 62 BT-BAL03_FD 25,900 14 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-16 เม.ย 62 BT-BAL03_FD 27,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-22 เม.ย 62 BT-BAL03_FD 23,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-29 เม.ย 62 BT-BAL03_FD 22,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์