BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี 

ไฮไลท์

ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot)

ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี

วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์

ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน 

ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม

ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด

ชม วัดเบซากีซ์ และ บาหลีสวิงค์

พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)

แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม

BT-BAL01_SL

เดินทาง
ก.พ. - มิ.ย.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 05-08 มี.ค. 63 BT-BAL01_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-29 มี.ค. 63 BT-BAL01_SL 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-05 เม.ย 63 BT-BAL01_SL 12,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-06 เม.ย 63 BT-BAL01_SL 14,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-12 เม.ย 63 BT-BAL01_SL 13,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-13 เม.ย 63 BT-BAL01_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-14 เม.ย 63 BT-BAL01_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-15 เม.ย 63 BT-BAL01_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-16 เม.ย 63 BT-BAL01_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-19 เม.ย 63 BT-BAL01_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-26 เม.ย 63 BT-BAL01_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-03 พ.ค 63 BT-BAL01_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-04 พ.ค 63 BT-BAL01_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-06 พ.ค 63 BT-BAL01_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-10 พ.ค 63 BT-BAL01_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-13 พ.ค 63 BT-BAL01_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-17 พ.ค 63 BT-BAL01_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-20 พ.ค 63 BT-BAL01_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-24 พ.ค 63 BT-BAL01_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-31 พ.ค 63 BT-BAL01_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-07 มิ.ย. 63 BT-BAL01_SL 16,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-14 มิ.ย. 63 BT-BAL01_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-21 มิ.ย. 63 BT-BAL01_SL 15,900 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 มิ.ย. 63 BT-BAL01_SL 17,900 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์