BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...บาหลี 

ไฮไลท์

สุดพิเศษ!! นั่งรถจี๊ป สัมผัสบรรยากาศของเมืองบาหลี 

วัดอูลูวาตู วัดบราตัน วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ 

รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์

ชม ปุราเบซากิห์ วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์

Bali Swing สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นชิงช้าสุดชิคของบาหลี

ชมวิหารทานาต์ลอต จุดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะบาหลี

ชมการแสดงระบำเกอจัก การแสดงพื้นเมืองของชาวบาหลี

แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+พัด+ถุงผ้า+ร่ม

BT-BAL002_FD

เดินทาง
เม.ย. - พ.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 29-01 เม.ย 62 BT-BAL002_FD 16,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-08 เม.ย 62 BT-BAL002_FD 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-14 เม.ย 62 BT-BAL002_FD 18,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-15 เม.ย 62 BT-BAL002_FD 20,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-16 เม.ย 62 BT-BAL002_FD 20,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-17 เม.ย 62 BT-BAL002_FD 17,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-22 เม.ย 62 BT-BAL002_FD 15,900 15 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-29 เม.ย 62 BT-BAL002_FD 16,900 19 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-06 พ.ค 62 BT-BAL002_FD 15,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-20 พ.ค 62 BT-BAL002_FD 18,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-27 พ.ค 62 BT-BAL002_FD 15,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์