BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...JORDAN 

ไฮไลท์

ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา

ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่

ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค

สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้

ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา

ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL

นั่งม้า เพื่อเข้าชมเมืองเพตราอันงดงาม

รับประทานอาหารที่ SUN CITY CAMP

ฟรี!! Wifi on Bus

BT-AMM01_RJ

เดินทาง
ก.พ. - เม.ย.
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
สายการบิน
Royal Jordanian
(RJ)
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์