BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...JORDAN 

ไฮไลท์

ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา

ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่

ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค

สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้

ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา

ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL

นั่งม้า เพื่อเข้าชมเมืองเพตราอันงดงาม

รับประทานอาหารที่ SUN CITY CAMP

ฟรี!! Wifi on Bus

BT-AMM01_RJ

เดินทาง
ก.พ. - เม.ย.
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
สายการบิน
Royal Jordanian
(RJ)
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 11-16 ก.ย. 62 BT-AMM01_RJ 49,900 18 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-14 ต.ค. 62 BT-AMM01_RJ 53,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-26 พ.ย. 62 BT-AMM01_RJ 53,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-01 ม.ค. 63 BT-AMM01_RJ 69,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์